MEPC-71 Balast Suyu Yönetim Sistemi Sözleşmesi


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 184 - 21/07/2017

Konu : MEPC-71 Balast Suyu Yönetim Sistemi Sözleşmesi

1. Malumları olduğu üzere Balast Suyu Yönetim Sistemi Sözleşmesi 8 Eylül 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.

2. Bu çerçevede 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Londra’da yapılan IMO MEPC 71. Oturumunda üye ülkelerden gelen talepler doğrultusunda BWM sistemlerinin montaj tarihinin IOPP yenileme Sörvey tarihlerine göre 2019 ve sonrasına ötelenmesi uygun görülmüştür. Karar Nisan 2018’de yapılacak olan MEPC 72. Oturumunda ülke görüşleri alındıktan sonra kesinleşmiş olacaktır.

3. Bu iki oturum arasında geçen süre içerisinde BWM sistemlerinin montajı açısından uygulama karışıklığına mahal verilmemesi için yeni uygulamanın sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren geçerli olacağı değerlendirilmektedir.

4. MEPC 71. Oturum sonuçları ve ayrıca tarafımızca da bildirilmiş olan sektör görüşleri doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından BWM sistemlerine ilişkin bir uygulama yazısı hazırlanmıştır. Söz konusu yazı önemine binaen EK-1’de sunulmuştur. Yazıda özetle;

- IOPP sertifikası yenilenmesi için harmonize sörveyden çıkma taleplerinin Bakanlıkça uygun olarak değerlendirildiği, ancak bunun her gemi için avantaj sağlamayacağı ve 2024’e kadar yeniden harmonize sörvey programına girilmesi gerektiği,

- Dolayısıyla bu konuya gemi işletmecelerinin ve çalıştıkları klas kuruluşlarının beraberce karar vermesi gerektiği,

- Sözleşmenin 08/09/2017 tarihinde yürürlüğe girecek olması sebebiyle, gecikme yaşanmamasını teminen anılan sözleşmenin uygulanması kapsamında yapılacak belgelendirmelere yönelik başvuruların ivedilikle klas kuruluşlarına yapılması gerektiği bildirilmiştir.

5. Ayrıca aynı yazının ekinde yeni MEPC kararına göre hazırlanmış olan program da sunulmuş ve bu yazıya EK-2 olarak konulmuştur.

6. Bu karardan sonra ABD Sahil Güvenlik uygulamalarının ne olacağı konusu Türk Armatörler Birliğince USCG’nin yayınlamakta olduğu Maritime Safety Bulletin”ler aracılığıyla takip edilmekte olup, gelişmeler ivedilikle üyelerimize bildirilecektir.

7. Yine MEPC 71’de alınan kararları ve gelişmelere ilişkin yorumlarımızı içeren bilgi notu hazırlanmakta olup, en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.EK-1: Balast Suyu Yönetimi Yazısı-3 Sayfa PDF

EK-2: Balast Suyu Yönetimi Uygulama Takvimi-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter