Altın Çıpa


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 305 - 21/08/2015

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Deniz Haber Ajansı'nın organize ettiği ve 69 ülkenin denizcilik otoritelerinin katılacağı 10. Uluslararası Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri Töreni 5 Eylül 2015 tarihinde Ataköy Sheraton Otelinde yapılacaktır.

2. Bahse konu törene katılmak isteyen üyelerimizin katılım durumlarını Türk Armatörler Birliği Genel Sekreterliğine bildirmelerini rica ederiz. Program EK'te bilgilerinize sunulmuştur.

EK-3:Altın Çıpa Başarı Ödülleri Programı

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz