İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 85 - 05/04/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

2. 2016 Yılı Yatırım Programı,

3. Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.



EK-1: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-2 Sayfa PDF

EK-2: 2016 Yılı Yatırım Programı-2 Sayfa PDF

EK-3: Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINAR



Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz