İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 356 - 05/11/2015

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının

1. Yalova Liman Başkanlığı'nda Hizmet Gemileri ile Faaliyet,

2. Uluslaraarası Ticaret Odası-Uluslararası Denizcilik Bürosu (International Maritime Bureau, ICC-IMB)' nin 2015 Yılı 3. Çeyrek Deniz Haydutluğu Raporu,

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK-1:Yalova Liman Başkanlığı'nda Hizmet Gemileri ile Faaliyet, 1 Sayfa PDF

EK-2:Uluslaraarası Ticaret Odası-Uluslararası Denizcilik Bürosu (International Maritime Bureau, ICC-IMB)' nin 2015 Yılı 3. Çeyrek Deniz Haydutluğu Raporu,, 7 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz