İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 141 - 11/07/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1.Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması,

2. Sismik Çalışma Duyurusu,

3. Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 142)

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması-5 Sayfa PDF

EK-2: Sismik Çalışma Duyurusu-2 Sayfa PDF

EK-3: Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 142)-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz