Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 349 - 19/10/2015

Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Sayın Başkan, Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz

1. Türk Armatörler Derneği' nin 16 Ekim 2015 Cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısında adımızın tekrar Türk Armatörler Birliği Derneği olarak değiştirilmesine ve bu değişikliğin tüzük değişikliği gerektirmesi nedeniyle de olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

2. Bu çerçevede Türk Armatörler Derneğinin olağanüstü genel kurulu 4 Kasım 2015 Çarşamba günü saat 14.00' da Meclisi Mebusan Caddesi, Dursun Han, Kat-7, No:23, Salıpazarı/Beyoğlu, İSTANBUL adresindeki merkezimizde aşağıdaki gündeme göre toplanacak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11 Kasım 2015 Çarşamba günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimizin toplantıyı onurlandırmalarını rica ederiz.

3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı duyurusu "Son Dakika" adlı gazetenin 20 Ekim 2015 tarihli sayısında ve www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizin duyurular kısmında yayımlanacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış

2) Başkanlık divanı teşekkülü ve divana genel kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4) Dernek ismimize "birlik" kelimesinin yeniden ilave edilmesi ve bu kapsamda iç tüzüğümüzün başlık, 1, 3, 5.3 ve 40.1 maddelerinde değişiklik yapılması konusunun karara bağlanması

5) Dilek ve temenniler

6) Kapanış

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz