Tanker ve Balıkçı Gemisi Kiralama Talepleri


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 288 - 03/08/2015

Konu : Tanker ve Balıkçı Gemisi Kiralama Talepleri

İlgi :İMEAK DTO’nun 03.08.2015 tarihli ve 3225 sayılı yazısı

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

1. Avusturya Türkiye Ticaret Birliği'nden alınan 3.08.2015 tarihli e-postada, üyelerinin gemi kiralama konusunda talepleri olduğu belirtilerek, konuyla ilgili olarak Sn. Metin GÖK ( Tel: 0043 676 475 90 40 Email : office@oethv.org ) ile irtibata geçilebileceği hususları bildirilmektedir.

2. Gemi kiralama ihtiyaçlarına yönelik bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

-Petrol tankeri 5.000 ton taşıma kapasiteli (Angola için)

-Petrol tankeri 10.000 ton taşıma kapasiteli (Angola için uzun vadeli kiralama veya satınalma/leasing)

-2 Adet balıkçı gemisi, soğutma depolu ve balıkların klasifikasyonunu yapabilecek teknolojisiyle aylık 3-4.000 ton balık yakalama kapasiteli (uzun vadeli kiralama)

Bilgilerinize arz ve rica ederiz..

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri