İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 8 - 07/01/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Menşe İspat ve Dolaşım belgelerinin Geçerliliğinin Elektronik Ortamda Sorgulanabilmesine Dair Uygulama,

2. 2016 Yılı IMEAK Deniz Ticaret Odası Üyelerine Yönelik Planlanan Eğitim / Seminerler

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: Menşe İspat ve Dolaşım belgelerinin Geçerliliğinin Elektronik Ortamda Sorgulanabilmesine Dair Uygulama, 3 Sayfa PDF

EK-2: 2016 Yılı IMEAK Deniz Ticaret Odası Üyelerine Yönelik Planlanan Eğitim / Seminerler, 4 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz