Toplantı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 318 - 07/09/2015

Konu : Toplantı

İlgi : 25 Ağustos 2015 tarihli ve 309 numaralı sirkülerimiz.

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Türk Armatörünün Türk Bayrağı altında yaptığı gemi işletmeciliğinde karşılaştığı sorunlar ile Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunun yürütülmesinden kaynaklanan sorunları, çözüm önerileri ve bunların bir rapor halinde devletin en üst mercilerine iletilmesi için bir çalışma başlatılmış ve çalışmanın başlatıldığı 25 Ağustos 2015 tarihli ve 309 numaralı sirkülerimiz ile tüm üyelerimize duyurulmuştur.

2. Söz konusu sirküler ile çalışmanın üç basamak halinde icra edileceği belirtilmiş ve birinci aşamada bu konuya ilişkin armatörlerimizin görüşleri talep edilmiş, ikinci aşamada ise merkezimizde “Türk Armatörler Birliği Forumu” adı altındaki bir toplantıda bu konuların tartışılacağı belirtilmiştir.

3. Bu çerçevede söz konusu sorunların neler olduğuna, bu sorunlara nasıl çözüm getirileceğine ilişkin konularda 10 Eylül 2015 Perşembe günü saat 10.00’da merkezimizde bir toplantı icra edilecektir. Toplantıya tüm üye armatörlerimizin, kendileri katılamayacaksa firma temsilcilerinin iştirak ettirilmesi sorunların ve çözüm önerilerinin doğru bir şekilde tespiti açısından önem arz etmektedir.

4. Bu çerçevede toplantıya katılacak üye armatörlerimizin ve/veya temsilcilerinin isimlerinin 9 Ağustos 2015 Çarşamba gününe kadar (212) 252 6263 nolu telefondan çalışanımız Sayın Evren LALE’ye veya elale@armatorlerbirligi.org.tr adresinden e-posta ile iletmeleri rica olunur.

Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz