Gemi İşletme Maliyetlerinin Düşürülmesi ve Tasarruf Konulu Toplantı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 32 - 28/01/2016

Konu : Gemi İşletme Maliyetlerinin Düşürülmesi ve Tasarruf Konulu Toplantı

1. Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER)’nce 20 Ocak 2016 tarihinde “İşletme Maliyetlerinin Düşürülmesi Ve Tasarruf” konulu bir toplantı yapılmıştır.

2. Söz konusu toplantıda navlun piyasasındaki düşüşe bağlı olarak, işletme maliyetlerini azaltıcı tedbirler ile bu mali giderlere yönelik makul tasarruf tedbirleri üzerinde bir eylem planı oluşturulması amaçlanmıştır.

3. Bu çerçevede aynı toplantının devamı niteliğindeki ikinci toplantı 2 Şubat 2016 Salı günü saat 10.30’da Türk Armatörler Birliği Merkezi’ndeki Büyük Toplantı Salonunda icra edilecektir.

4. Toplantıda görüşülmesi planlanan “maliyetlerin düşürülmesi ve tasarrufa ilişkin genel konular” aşağıda belirtilmiş olmakla beraber, ilave edilmesini istediğiniz konuların katılımcılara yayımlanmak üzere 1 Şubat 2016 Pazartesi gününe kadar e-posta adresimize bildirilmesi gerekmektedir.

- Gemi İşletme Giderleri……….. Onarım,  Sigorta, Barınma, Kumanya, Yağlama Yağı, Su, Klas, Personel, İletişim, Devlete Verilen Harçlar, Beklenmeyen Giderler vb.

- Gemi Seyir Giderleri………………Akaryakıt, Liman Masrafları, Transit Masrafları, Komisyon, Gemi İşletim maliyeti vb.)

5. Toplantıya üye armatörlerimizin, kendileri katılamadığı takdirde Personel Müdürü, Teknik Müdür, Muhasebe Müdürü ve DPA’larından uygun olanların katılımı beklenmektedir.

6. Bahse konu toplantı duyurusunun meslek komitelerine iletilmesi İMEAK Deniz Ticaret Odasından rica olunur.


Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz
IMEAK Deniz Ticaret Odası
KOSDER