İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 150 - 20/07/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. TEİK 10. Dönem Toplantısı,

2. İsrail Ticaret Heyeti Programı,

3. 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederim.EK-1: TEİK 10. Dönem Toplantısı-2 Sayfa PDF

EK-2: İsrail Ticaret Heyeti Programı-2 Sayfa PDF

EK-3: 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz