Pakistan STA/Taşımacılık ve Lojistik Müzakereleri


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 106 - 17/05/2016

Konu : Pakistan STA/Taşımacılık ve Lojistik Müzakereleri

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1. Türkiye ile Pakistan arasında bir serbest ticaret alanı kurulmasına yönelik ikinci tur STA müzakerelerinin 26-28 Nisan 2016 tarihlerinde İslamabad'da düzenlenmiş ve söz konusu STA müzakerelerinde "hizmet ticareti" bölümü de görüşülmeye başlanmıştır.

2. Pakistan'ın "hizmet ticareti" anlamında öncelikli ülkelerden biri olması düşünüldüğünde, söz konusu müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi önem taşımaktadır.

3. Bu çerçevede Pakistan'a ilişkin olarak hizmet sektörlerinde olabilecek taleplerimizin gözden geçirildiği, başta taşımacılık ve lojistik sektörümüz olmak üzere genel olarak hizmet sunumunun önündeki pazara giriş engelleri, ayrımcı muameleler ve ticaret engeline dönüşen idari uygulama ve süreçlere yönelik bilgi derleme çalışmalarının yapılmakta olduğu belirtilmiştir.

4. İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan söz konusu sorunların tüm taşımacılık modları ve sektörel olarak destekleyici hizmetleri (yük elleçme, depo-antrepo, gümrükleme, konteyner nakil istasyonları, acente hizmetleri, taşıma işleri organizatörlüğü, freight forwarding v.b.) de dikkate alacak şekilde değerlendirilerek, transit limanlarda sunulan hizmetler, profosyonel sürücüler ve gemi adamlarına yönelik yaşanan sorunların bildirilmesi istenmektedir.

5. Bu itibarla tüm taşımacılık modları ve destekleyici hizmetler (yük elleçme, depo-antrepo, gümrükleme, konteyner nakil istasyonları, acente hizmetleri, taşıma işleri organizatörlüğü, freight forwarding v.b.) alanlarında Pakistan tarafından alınan önlemler ve uygulamalar sebebiyle ortaya çıkan pazara giriş, ayrımcılık, iş kurmaya yönelik engeller ile diğer ticari engeller hakkındaki sorunların Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere en geç 23 Mayıs 2016 Pazartesi gününe kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası'na bildirilmesi rica olunur.


EK-1: Pakistan STA/Taşımacılık ve Lojistik Müzakereleri-1 Sayfa PDFSaygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz


BİLGİ:
İMEAK Deniz Ticaret Odası