Olağan Genel Kurul Toplantısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER DERNEĞİ

Sirküler No: 149 - 03/02/2015

OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ DERNEĞİ' NDEN

Türk Armatörler Birliği Derneği' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Şubat 2015 Çarşamba Günü Saat 14:00'te, Salıpazarı, Meclisi Mebusan Caddesi No:22'de kain İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamadığı takdirde , ikinci toplantı 25 Şubat 2015 Çarşamba günü, aynı Gündemle, aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize ve ilgililere duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM;

1-Açılış, Yoklama ve Saygı duruşu,
2-Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi ve Divanın, Toplantı Tutanaklarını ve Diğer Evrakları İmzalamaya Yetkili Kılınması,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,
4- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası,
5- 2015 - 2016 Dönemine İlişkin Tahmini Bütçenin Görüşülerek Karara Bağlanması,
6- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
7- Tüzük Değişikliği Konusunun Görüşülerek Karara Bağlanması,
8- Aidatlarını Ödemeyen Üyeler Hakkında Karar Verilmesi,
9- Fahri Üyelerin Önerilmesi ve Karara Bağlanması,
10- Dilek ve Temenniler,
11- Kapanış.