İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 37 - 03/02/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Azaltılması,,

2. Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

3. IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesiyle İlgili Dikkate Alınması Gerekenler,

4. KOBİ'lere Yönelik Uyum Geliştirme Kılavuzu

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1:  Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Azaltılması-16 Sayfa PDF

EK-2: Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ile Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-3 Sayfa PDF

EK-3: IMO Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesiyle İlgili Dikkate Alınması Gerekenler-5 Sayfa PDF

EK-4: KOBİ'lere Yönelik Uyum Geliştirme Kılavuzu-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz