40. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 22 - 25/01/2017

Konu : 40. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Sayın Başkan, Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz

1. Türk Armatörler Birliğinin Olağan Genel Kurulu İçtüzüğümüzün 9.2 maddesi gereğince iki yılda bir Şubat ayında, Yönetim Kurulunun belirlediği gün, yer ve saatte ve yine Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanmaktadır.

2. Bu çerçevede Türk Armatörler Birliğinin 40. Olağan Genel Kuruluilk toplantısının 15 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 11.00’da Pürtelaş Hasan Efendi, Meclis-i Mebusan Cd. No:22, 34427 Beyoğlu/İstanbul adresindeki İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonundaaşağıdaki gündeme göre gerçekleştirilmesi, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 22 Şubat 2017 Çarşamba günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurul üyelerimizin toplantıyı onurlandırmalarını rica ederiz.

3. 40. Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu “Son An" adlı gazetenin 26 Ocak 2017 tarihli sayısında, www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizin duyurular kısmında yayımlanacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı Teşekkülü

3) Yönetim Kurulunca Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

4) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

5) Finansal Tabloların Sunumu, Müzakeresi ve Tasdiki

6) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası

7) 2017 Ve 2018 Tahmini Bütçelerinin Onaya Sunulması

8) Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üye Seçiminin Yapılması

9) Denetim Kurulu Asıl ve Yedek Üye Seçiminin Yapılması

10) Onur Kurulu Asıl ve Yedek Üye Seçiminin Yapılması

11) Yıllık Üye Aidatları ile Giriş Bedelinin Yeniden Belirlenmesi ve Onaya Sunulması

12) İçtüzükte Yapılması Tasarlanan Değişikliklerin Onaya Sunulması

13) Dilek, Temenniler ve Kapanış

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz