Türk Armatörleri'nin Sorunlarına İlişkin Çalışmalar


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 309 - 25/08/2015

Konu : Türk Armatörleri'nin Sorunlarına İlişkin Çalışmalar

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

1.Türk Armatörler Birliği olarak üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak ve özellikle deniz ticaretinde karşılaştıkları sorunları tespit edip çözebilmek en önemli gayemiz ve görevimizdir.

2.Bu bilinçten hareketle üyelerimizin meşgul oldukları işlerinde ortaya çıkan sorunlarını devletin en üst mercilerine iletmek üzere bir dizi nezaket ziyaretleri planlanmış ve icra edilmiştir.

3.Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz tarafından; 21 Ağustos 2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve 18 Ağustos 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmet Yılmaz makamlarında ziyaret edilmiştir.

4.Ziyaretler esnasında Türk Armatörünün sorunlarına ilişkin hazırlanmış olan kitaplar makamlarına takdim edilmiş ve daha önemli olduğu değerlendirilen sorunlar ayrıca ifade edilmiştir.

5.Bu çerçevede ziyaretler esnasında bahsedilen;

a.Türk Armatörünün Türk Bayrağı altında gemi işletme konusunda karşılaştığı sorunlar ve bu bağlamda Türk Bayrağından serbest bayrağa (diğer ülke bayrakları) geçişin sebepleri,

b.İkinci sicil olarak da nitelendirilen Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)’ne ait kanunun tam olarak işletilememesinden kaynaklanan sorunlar,

konularının çalışılarak tüm üyelerimizin katkısıyla doğru bir şekilde ortaya konulması hedeflenmektedir.

6.Başlatılacak olan bu çalışma Türk Armatörler Birliği projelerinden biri olan ve müteakip dönemlerde sorunlarımızın görüşüleceği ve çözüme bağlanacağı bir ortamı yaratacak olan “Türk Armatörler Birliği Forumu”nun da başlangıcı ve ilk çalışması olacaktır.

7.Beşinci maddede belirtilmiş olan sorunlara ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bir çalışma planlanmaktadır.

a.Birinci aşamada bahse konu sorunlar ve bundan kaynaklanan sıkıntıların tespit edilmesi,

b.İkinci aşamada üyelerimizle bir araya gelerek sorunların tartışılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi,

c.Üçüncü aşamada çalışmanın devlet nezdinde en üst düzeyde arz edilmesi.

8.Bu kapsamda çalışmamızın ilk basamağı olarak 5. Maddede belirtilen konuya ilişkin sorunları, sebepleri ve bu sorunlardan dolayı karşılaşılan sıkıntıları içeren çalışmanızı 2 Eylül 2015 tarihine kadar Genel Sekreterlik (hcinar@armatorlerbirligi.org.tr) e-posta adresine göndermenizi rica ederiz.

9.Doğru bir sonuca ulaşabilmemiz için sizlerin fikirleri bizim için büyük önem arz etmektedir. Konuya ilişkin sorunlarınız ve sıkıntılarınız ne kadar detaylı ve doğru şekilde bize iletilirse bizler de o kadar somut sonuçlara ulaşabiliriz.

10.İkinci aşamada icra edeceğimiz forumumuzun/tartışma toplantımızın tarihi bilahare bildirilecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz