İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 159 - 03/08/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/36),

2. Silahlı Güvenlik Görevlisi,

3. Marmara Denizi'nde Bilimsel Çalışma Faaliyetleri,

4. Paris MoU'nun MLC 2006 İçin Başlatılan Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasıyla İlgili Basın Bildirisi

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.EK-1: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/36)-4 Sayfa PDF

EK-1: Silahlı Güvenlik Görevlisi-5 Sayfa PDF

EK-1: Marmara Denizi'nde Bilimsel Çalışma Faaliyetleri-2 Sayfa PDF

EK-1: Paris MoU'nun MLC 2006 İçin Başlatılan Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasıyla İlgili Basın Bildirisi-3 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz