İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 73 - 17/03/2016

Konu : İMEAK Deniz Ticaret Odası Duyuruları

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

İMEAK Deniz Ticaret Odasının;

1. 2004 Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu'nun (BWMC) Yürürlüğe Giriş Durumu ile İlgili Gelişmeler,

2. EPDK Kurul Kararı,

3. Yayımlanan Kanunlar

konulu sirkülerleri EK'lerde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederimEK-1: 2004 Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu'nun (BWMC) Yürürlüğe Giriş Durumu ile İlgili Gelişmeler-4 Sayfa PDF

EK-2: EPDK Kurul Kararı-2 Sayfa PDF

EK-3: Yayımlanan Kanunlar-1 Sayfa PDF

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz