Dünya Ticaret Örgütü’nün yayınladığı Dünya Ticaretinin Görünümü Göstergesine (WTOI) göre ticaret hala zayıf bir noktada

Dünya Ticaret Örgütü’nün yayınladığı Dünya Ticaretinin Görünümü Göstergesine (WTOI) göre ticaret hala zayıf bir noktada

 
DTÖ’nün 20 Mayıs 2019’da yayınladığı Dünya Ticaretinin Görünümü Göstergesine (World Trade Outlook Indicator) göre dünya ticareti 2019’un 2. Çeyreğinde de zayıf kalmaya devam etti. Şubat ayında yayınlanan ilk veride 96,3 olan bu gösterge mayıs ayında yayınlanan raporda da aynı konumunu korudu. 2018’in son iki çeyreğinde bu göstergeler sırasıyla 100,3 ve 98,6 idi. Bu rakam 2010’dan buyana en düşük rakam.

Son göstergelere göre uluslararası hava taşımacılığı, otomobil üretim ve satışı, tarım ham maddeleri bu çeyrekte bir düşüş gösterdi. Konteyner taşımacılığı ve mal ticareti de düşüş göstermekle birlikte 100’ün üzerinde kalabildi.

Nisan 2019 tahminlerinde DTÖ ekonomistleri 2018 yılında %3 olan mal ticaret hacmi büyümesinin 2019 yılında %2,6’ya düşeceğini ifade etmişlerdir. 2019 tahminlerinin önemli bir düşüş riski içerdiği yukarıdaki rakamdan gözükmektedir. Yine 2020’de beklentiler dâhilindeki %3’lük bir sıçramanın makroekonomik performanstaki artış ile gerçekleşebileceği öngörülmektedir. 2017’de ise yıllık ticaret hacmindeki artış %4,6 olmuştu.

WTOI’ye 2011’den bu yana baktığımızda önemli bir dip görüyoruz. Bu özellikle deniz taşımacılığının da dibi hissettiği 2016’nın ilk yarısıdır. Burada WTOI 96,7 civarlarındadır. Yine 2011’den bu yana iki tepe noktası olmuştur. Bunlardan biri 2014 ikinci yarısında, diğeri ise 2017 ikinci yarısındadır. Her iki tepe noktasında da WTOI 103-104 civarlarında gerçekleşmiştir.

Bu rakamlar deniz taşımacılığının ve onun endekslerinin nasıl artıp azalacağına da bir ışık tutmaktadır. Buna göre ticaret hacminin 2018’e göre 2019’da göstermiş olduğu bu düşüşün deniz taşımacılığı için de yansımalarının olabileceği görülmektedir. O nedenle bu göstergeyi aylık bazda takip etmemiz, deniz ticareti hakkında da bize bilgi verebilecektir.

WTOI hakkında: Bu göstergedeki 100 rakamı ticaret hacmindeki büyümenin normal bir trendde olduğunu, 97,5’un altındaki değer büyümenin trendin altında kaldığını 102,5 üstünde ise trendden daha yüksek bir büyümenin gerçekleştiğini göstermektedir.