Sirküler No: 65 / Japonya Navlun Ücretleri

Sirküler No: 65 / Japonya Navlun Ücretleri

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 65 – 13/05/2019

Konu :  Japonya Navlun Ücretleri

 

İlgi: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2019 tarihli ve 12284038-155.99-E.36081 Sayılı Yazısı

1. Bilindiği üzere, Ülkemizin dış ticaretinde önemli bir paya sahip bulunan Japonya’ya 2018 yılında yapılan 480 milyon ABD Doları tutarındaki ihracatımızın %85’i, 4,12 milyar ABD Doları tutarındaki ithalatımızın ise %68’i deniz yoluyla gerçekleştirilmiştir.

2. Diğer taraftan, İlgi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na son dönemde intikal eden navlun ücretlerinin yüksekliğine dair genel mahiyetteki şikayetlerin yanı sıra, ihracatçılarımız tarafından navlun ücretlerinin Japonya özelinde göreceli olarak yüksek olmasının bu ülkeye gerçekleştirilen ihracatımızın artırılmasına engel teşkil ettiği dile getirilmekte ve Japonya’ya doğrudan gemi seferleri düzenlenmesi imkanı da dahil olmak üzere navlun ücretlerinin düşürülmesi yönünde çalışma yapılması talep edilmektedir.

3. Bu kapsamda Japonya’ya yönelik navlun ücretlerinin düşürülmesi ve Japonya’ya ihracatımızın artırılması yönünde atılacak adımlara ilişkin görüş ve önerilerinizi 16 Mayıs 2019 tarihine kadar info@armatorlerbirligi.org.tr adresimize iletmenizi rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Hüseyin ÇINAR
Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter