Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirilmesi

Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirilmesi

 
Küresel kükürt üst limitinin %0,5 olmasına 6 ay kala, Scrubber sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi ile ilgili güncellemeye, Deniz Taşımacılığı İstihbarat Ağı (Shipping Intelligence Network - SIN)'ndan ulaşılmaktadır. Son güncellemeyi özetleyen Clarksons Research Genel Müdürü Sayın Steve Gorden'ın Scrubber Sayısı, Piyasa Etkisi ve Alternatif Yakıtlar başlıkları hakkındaki yorumları aşağıdadır.

Scrubber Sayısı
•Beklenen diğer ilaveler dahil, toplam Scrubber sayısı yaklaşık 4000 gemiye kadar ulaşmıştır. (Ocak 2018'de yaklaşık 400 gemi). 2020 yılına kadar dünya filosunun tonaj kapasitesinin %11'ine Scrubber takılacağı, 202ffnin sonuna kadar bu oranın %15'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlere göre, Çok Büyük Ham Petrol Gemileri (Very Large Crude Carriers-VLCC) filosu için %23 'ten %35'e ve Capesize gemileri için ise %20'den %26'ya artışı ön görülmektedir.

•Clarksons Research, 2020'deki yeni nesil yakıtlara dikkat çekmek için Süreli Gemi Kiralama Eşdeğeri (Time Charter Equivalent-TCE) hesaplamalarında güncellemeler hazırlamaktadır. Clarksons Platou Futures'a göre 2020 takvim yılı temel alındığında Ağır Yakıt (HFO) ve %0,5 kükürt içeren yakıt arasındaki mevcut fiyat farkı 196 ABD dolarıdır. Denizcilik şirketleri uygulama için hazırlanmaktadır.

Piyasa Etkisi
•IMO 2020'nin piyasa etkisi, kira sözleşmelerinin sonlandırılma süresi, gemi hızı, hızlandırılmış geri dönüşüm ve değişen petrol ticaret yapısı gibi, deniz taşımacılığı piyasasının arz ve talep dengelerini bozabilecek bir dizi "kontrol dışı faktör” içermektedir. IMO 2020 ile ilgili birçok konudaki piyasa verileri daha somut hale gelmektedir. Analizler, scrubber tesis edilmesi için kira sözleşmesi sonlandırılma süresinin, ana sektörlerde mevcut filo arzını 2019'da yıllık bazda %0,5 ile %1,4 oranında azaltacağını göstermektedir. Kira sözleşmesinin sonlandırılması eğilimlerinin 2020'de makul seviyede olması beklenmesine rağmen, mevcut filo arzını %0,3-%0,7 oranında düşürmesi beklenmektedir. Gemi Onarım Veri Tabanındaki yeni veriler kullanılarak, scrubber tesis edilmesi için 4 hafta gerektiği varsayıldığında; raporlar, kurulum öncesi çalışmalara ve/veya tersanelerdeki gecikmelere bağlı olarak zaman çizelgelerinin üstünde ve altında kalınabildiğini göstermektedir.

•SOx 2020 ve Ballast Suyu Yönetimi de dahil olmak üzere yapılması gereken çevresel düzenlemeler, eski ve daha az veriınli olan gemilerin, piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, söküm ve geri dönüşüm süreçlerine dahil olmasına zemin hazırlamaktadır.

Gemilerin yavaşlatılması konusu belirsizliğini korumakla birlikte analizler, süratte ortalama 0.25 deniz mili azalmanın, mevcut filo arzını % 2-3 oranmda azaltacağını göstermektedir. Daha geniş bir ifadeyle, dünya filosunun denizlerde %35 daha fazla kargo ve %60 daha fazla tonaj taşımasına rağmen, denizcilik endüstrisi için karbon emisyonları 2008'den daha düşüktür.

Hız endeksleri, 2008 yılından bu yana, dökme yük gemisi, tanker ve konteyner filosunda %16, %18 ve %24 hız düşüşünü göstermektedir. Scrubber ve scrubber olmayan filolar için bir bölüm de dahil olmak üzere, büyük kargo sektörleri için daha fazla ayrıntıya sahip olacak şekilde aylık hız endeksleri, gemi takip sistemi Sea/net üzerinde yakında SIN'de mevcut olacaktır.

HABER KAYNAK: Clarcksons

Küresel kükürt üst limitinin %0,5 olmasına 6 ay kala, Scrubber sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi ile ilgili güncellemeye, Deniz Taşımacılığı İstihbarat Ağı (Shipping Intelligence Network – SIN)’ndan ulaşılmaktadır. Son güncellemeyi özetleyen Clarksons Research Genel Müdürü Sayın Steve Gorden’ın Scrubber Sayısı, Piyasa Etkisi ve Alternatif Yakıtlar başlıkları hakkındaki yorumları aşağıdadır.