Türk Armatörler Birliği Bilimsel Komitesi Toplantısı yapıldı

Türk Armatörler Birliği Bilimsel Komitesi Toplantısı yapıldı


Başkanımız Sayın Ahmet Bedri İnce'nin başkanlığında 15 Mayıs 2020 Cuma günü toplanan TAB Bilimsel Komiteleri Türk deniz taşımacılığının ihtiyaç duyduğu, duyabileceği ve geleceğe dönük projeleri tartıştı. Bu toplantıyla ilişkili olarak toplantıda belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda proje başlıkları, günümüz ihtiyaçlarına yönelik ve geleceğe dönük projeler olarak kategorilendirilecek ve süreç takvimi üzerinde çalışılarak bir planlama yapılacaktır. Projeler sadece teknoloji odaklı olmayacak aynı zamanda deniz taşımacılığında şirketlerin iş süreç analizleri, dijitalleşme, kurumsallaşma süreç oluşumları ve sektör stratejileri de projelendirilecektir. Ayrıca Mavi ekonomi ve mavi büyüme konusunda da çalışmalar gerçekleştirilecektir.


TAB Bilimsel Komiteleri; Türk Deniz Ticaretinin sürdürülebilir bir ortamda dengeli bir şekilde büyümesine, deniz ticaret filomuzun nitelik ve nicelik açısından gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak kısa ve uzun vadeli denizcilik politikalarını üreten ve uygulamalar geliştiren bilimsel tabanlı bir platform olmayı ve faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu işlevlerini yerine getirirken aynı zamanda Üniversite-Sektör işbirliğinin geliştirilmesini de amaçlamaktadır. Bu şekilde üniversitedeki bilgi tabanının sektörün ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi sağlanmaktadır.


Türk Armatörler Birliği Bilimsel Komiteleri 2017 yılında ihtiyaç duyduğumuz alanlarda 4 adet komite olarak kurulmuştur. Bu komiteler çalışmalarını bir üst kurula bağlı olarak yürütmektedir. Üst Kurul 2 Yönetim Kurulu üyesi ve 4 bilimsel komite direktöründen oluşmaktadır.


Üst Kurul Üyeleri
Tayfun Çebi / Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Düzgit / Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Selma Ergin / İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülşen Altuğ / İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kerim Atamer / İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Harun Şişmanyazıcı/ Ekonomist


Gemi İşletmeciliği Komitesi
Ekonomist Harun Şişmanyazıcı / Komite Direktörü


ARGE ve İnovasyon Komitesi
Prof. Dr. Selma Ergin / Komite Direktörü / İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nafiz Arıca / Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Buğra Uğur Çelebi / Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi


Çevre ve Güvenlik Komitesi
Prof. Dr. Gülşen Altuğ / Komite Direktörü / İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi


Hukuk ve İstihdam Komitesi
Prof. Dr. Kerim Atamer / İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı


Komitlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye http://armatorlerbirligi.org.tr/bilimsel-komiteler linkinden ulaşabilirsiniz.

Başkanımız Sayın Ahmet Bedri İnce’nin başkanlığında 15 Mayıs 2020 Cuma günü toplanan TAB Bilimsel Komiteleri Türk deniz taşımacılığının ihtiyaç duyduğu, duyabileceği ve geleceğe dönük projeleri tartıştı.