Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığının ve Sektörünün Dijital Dönüşümü İçin Çabalarını Artırıyor

Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığının ve Sektörünün Dijital Dönüşümü İçin Çabalarını Artırıyor

 
Türk Armatörler Birliği, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 platformunda yer alarak deniz taşımacılığı konusunda ve özellikle mobilite anlamında danışmanlık desteği sağlamaktadır.

Ayrıca Türk Deniz Taşımacılığının dijital dönüşümü konusunda da bir eylem planı oluşturmak üzere hazırlıklarını genişletmektedir. Bu hazırlıklar çerçevesinde tüm sektör paydaşları ile ortak akıl oluşturma çalışmaları yapılacaktır.

Bu çerçevede Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hüseyin ÇINAR 10 Ekim 2019 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'ndeki TETAM (Teleiletişim ve Enformatik Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi)'da yapılan Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu Toplantısına katılmıştır.

Türk Armatörler Birliği, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 platformunda yer alarak deniz taşımacılığı konusunda ve özellikle mobilite anlamında danışmanlık desteği sağlamaktadır.