UNCTAD Tarafından Her Yıl Yayınlanan “Review of Maritime Transport 2019” Raporu Yayımlanmıştır

UNCTAD Tarafından Her Yıl Yayınlanan “Review of Maritime Transport 2019” Raporu Yayımlanmıştır

 
Rapordan önemli noktalar.

Dünya Deniz Ticareti
* Deniz Ticaret hacmi 2018 yılında %2,7 artmıştır.
* Toplam deniz ticaret hacmi 11 milyon tona ulaşmıştır.
* 2019' da deniz ticaret hacminin %2,6, 2019 - 2024 yılları arasında ortalama %3,4 artması beklenmektedir.
* Global Konteyner Liman trafiğinin 2018 yılında %4,7 artarak 793,26 milyon TEU'ya ulaştığı tahmin edilmektedir.
* 2018 yılında deniz ticaretini etkileyen genel eğilimler ve belirsizlik faktörleri olarak ABD - Çin ticaret gerilimi, Hürmüz Boğazı olmak üzere olumsuz jeopolitik gelişmeler, iklim değişikliği ve hava kirliliğine bağlı yakıt kullanımındaki gelişmeler ve teknolojik değişimler değerlendirilmiştir.
* Rapor bu konuda kuruyük, tanker yükleri, bunların bölgesel kapasiteleri gibi çok önemli bilgileri içermektedir.
* Diğer önemli bir bilgi de Çin ve ABD arasındaki gümrük tarifelerin yüklere olan etkileridir. (Tablo 1.14)


Dünya Deniz Ticaret Filosu
* 2019 yılında dünyadaki gemi sayısı 95.402, yük taşıma kapasitesi 1.976.491 olmuş ve taşıma kapasştesi bir önceki yıla göre %2,6 artmıştır.
* 2018 yılında dünya ticaret filosunun %40'ı Çin'de, %25'i Japonya'da, %25'i Kore'de inşa edilmiştir.
* Konteyner filo kapasitesi %6 artmış, buna karşılık talep artışı %2,6 artış kaydetmiştir.
* Kuru yük tonaj taşıma kapasitesi %2,87, tanker tonaj taşıma kapasitesi %0,98 artmıştır.
* Dünya ticaret filosunun ortalama yaşı 2019 yılında 21 yaş olmuştur. Buna karşılık kuru yük gemilerinin %71'i, konteyner gemilerinin %56'sı, genel kargo gemilerinin %35'i, tankerlerin %54'ü 10 yaş ve altındadır.
* 2019 yılı için Türkiye'ye ait rakamlara bakıldığında;
- Türk ticaret filosu dünyada 16. filo olmuştur.
- Dünyadaki gemi geri dönüşümünün %2,3'ü Türkiye'de yapılmıştır.
- Türk ticaret filosu dünya ticaret filosunun %1,41'ini oluşturmaktadır.
- Ticaret filosunun değeri açısından Türkiye 10.6 Milyar USD değerlik filosu ile dünyada 20. sıradadır.
- Türkiye'nin 3,4 milyar dolar değerinde kuru yük gemileri, 1,3 milyar dolar değerinde tankeri, 2 milyar dolar değerinde genel kargo gemileri ve 1,3 milyar dolar değerinde konteyner gemisi bulunmaktadır.
- Bayrağında bulunan gemiler tonajı açısından Türkiye dünyada 30. sıradadır.
- Gemilerimizdeki Türk bayrağında 2018/2019 yılında %5.76'lık bir azalma olmuştur.
- Dünyadaki 21 global terminal operatörü arasında Yılport 17. sıradadır.
- Yılport dünyadaki konteynerlerin %0.8'ini elleçlemektedir.

Performans İndikatörleri
* Limanlara giriş-çıkış yapan gemi sayılarına göre Türkiye 47.488 adet ile dünyada 13. sıradadır.
* Türkiye için ortalama kuru yük elleçleme süresi 4 gün olup, bu süre ile Türkiye 25 ülke arasında 25. sıradadır. Dünya ortalaması 2.05 gündür.
* Diğer değerler için TABLO 3.1'e bakılabilir.
* Diğer önemli bir indikatör de bayrağa göre çevre indikatörüdür. Buna göre Türk bayraklı gemilerin %1,13'ünde Ballast Water Management sistemi, %0,97'sinde scrubber sistemi bulunmaktadır. Tier III'e uyumlu gemi yüzdesi ise %0,24'tür.
* Ballast Water Sistemleri takma konusunda dünya ortalaması %8, scrubber takma ortalaması %1,58, tier III'e uyum ortalaması %0,53'tür.
* Tüm değerleri görmek için Tablo 3.7'ye bakılmalıdır.
* Aynı çevre indikatörüne sahiplik açısından bakıldığında Türk sahipli gemilerin %3.52'sinde Ballast Water Management Sistemi ve %1,35'inde scrubber takılı olduğu, %0,35'nin de tier III uyumlu olduğu görülmektedir.

Yasal Düzenlemeler
Detaylar için Raporun 4. bölümü incelenmelidir.

DOSYAYI-INDIR

Rapor Uluslararası Deniz Ticaretini, Dünya Ticaret Filosunu ve Hizmetlerini, performans göstergelerini ve yasal düzenlemeler ile deniz taşımacılığı teknolojilerini yıllık olarak değerlendiren önemli bir rapordur.<