Üye İlişkileri Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Üye İlişkileri Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

 
Üye İlişkileri Çalışma Grubu toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Er başkanlığında 26 Kasım 2019 tarihinde Akar Denizcilik toplantı salonunda yapıldı. Tüm çalışma grubu toplantıları bir başkan, üyeler ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Genel Sekreterin katılımıyla yapılmakta, toplantının içeriğine göre başka kişiler de toplantıya davet edilmektedir.

Üye İlişkileri Çalışma Grubu yaptığı toplantıda;
• 2020 yılı içerisinde 50 – 60 firmanın birliğimize üye yapılması için çalışmaların başlatılmasına,
• Üye aidatları ödeme performansının analiz edilerek gerekli değerlendirmelerin Yönetim Kuruluna sunulmasına,
• Üyelerle ilişkilerin geliştirilmesi için öneriler oluşturulup uygulamaya geçilmesine,
karar verilmiştir.