Mükemmeliyet Merkezi

A. İbrahim KONTAYTEKİN
Mükemmelliyet Merkezi
İcra Kurulu Başkanı
Mükemmeliyet Merkezinin amacı derneğin faaliyet alanları ile uyumlu olarak Türk Deniz Ticaret filomuzun nitelik ve nicelik açısından gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktadır. Merkezin tek organı İcra Kurulu'dur.

İcra Kurulu Üyeleri


Cihan ERGENÇ / ER Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı
A. Yaşar Canca / TMMOB GEMİMO 2. Başkanı ve İNCE Denizcilik Teknik Müdür / DPA
Harun Şişmanyazıcı/ Ekonomist / TAB Gemi İşletmeciliği Komite Direktörü
Hüseyin Çınar/ TAB Genel Sekreteri
Serdar Faik Atukeren / ClassNK Yeni İnşaa ve İş Geliştirme Müdürü
Prof. Dr. Selçuk Nas / Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi