BASIN BÜLTENİ-2017/7

9 MAYIS 2017

BASIN BÜLTENİ-2017/7

Türk Armatörler Birliği sektöre yeni bir katkı sağlamak üzere “Yuvarlak Masa Toplantıları” adı altında denizcilik benchmarking toplantılarını başlatmış ve bu toplantılar serisinin üçüncüsünü 8 Mayıs 2017 tarihinde Marriott Asia istanbul’da gerçekleştirmiştir. Bilindiği üzere daha önceki iki toplantımız “Balast Suyu Arıtım Sistemleri-Sorular ve Cevaplar” ve “Kiralama ve Operasyon Konusunda Yapılan Hatalar, Çıkarılan Dersler, Yaşanmışlıklar” başlığı altında gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü toplantımız ise “Gemilerde İşletim ve Yönetim Düzeyinde Teknik Konularda Yapılan Hatalar, Çıkarılan Dersler, Yaşanmışlıklar” başlığı altında yapılmış ve bu toplantıya birçok üye firmanın teknik müdürleri, gemi makineleri üreticisi firma temsilcileri ve öğretim üyeleri katılım sağlamıştır. Toplantının başkanlığı İnce Denizcilik DPA&Teknik Müdürü ve Türk Armatörler Birliği Norm Merkezi Kurul Üyesi Sayın Yaşar Canca tarafından yapılmıştır.

Yuvarlak masa toplantısının sistematiği gereği, bu toplantılarda sadece o konuya özel yapılmış olan hatalar ve bu hatalardan nasıl bir ders çıkarıldığı paylaşılmakta, toplantıya katılan her katılımcı o konuda yaşadığı tecrübeleri sunmaktadır. Sonrasında bunlar yazıya dökülerek üyelerimize gönderilmekte ve WEB sitemizin “Çalışma Alanlarımız” başlıklı kısmında sektöre sunulmaktadır. Bu şekilde Türk Armatörler Birliği üyelerini bu hatalardan ve tecrübelerden haberdar ederek aynı hataların tekrarlanmasının önüne geçmektedir.

Bu şekilde üyelerimizin maliyetler konusunda senelik yüzbinlerce liralık kaybının engellenmesi, Türk Ticaret Filomuzun niteliğini artırarak daha rekabetçi konuma gelinmesi ve herşeyden önemlisi iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin önceden alınması hedeflenmektedir. Bu katkıların her birinin önümüzdeki dönemde filomuza yansıyacağının aşikâr olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Armatörler Birliği yuvarlak masa toplantılarına önümüzdeki aylarda da devam edecektir. Bir sonraki toplantılarımızda da çok ilgi çekici ve önemli düzeyde katma değer yaratıcı konular ile üyelerimize ve sektörümüze katkı sağlamaya devam edeceğiz.

 

Türk Armatörler Birliği üyeleriyle birlikte sektör adına hizmet yelpazesini genişletmeye devam etmekte ve edecektir.

 

 

Saygılarımızla.

Sizinle Varız, Sizin İçin Varız

Türk Armatörler Birliği