Başkanın Mesajı

Gelin Deniz Taşımacılığımızın ReÇeTe’sini beraber yazalım.

Malumları olduğu üzere derneğimiz 1939 yılında kurulan ve 85 yıllık mazisi olan köklü bir dernektir. Bu dernek geçmiş dönemdeki büyüklerimizin sayesinde Türk denizciliğine ve deniz taşımacılığına çok önemli katkılar sağlamış ve şimdi de bizlerle, gençlerle sağlamaya da devam etmektedir.

2023 yılında derneğimiz sektörümüzün seçilmiş önemli ihtiyaçlarına el atmış ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirmiştir. Enerji verimliliği konusunda STORMGEO ile stratejik bir alım anlaşması yaptık, şu ana kadar 250’ye yakın gemimizde kullanmaya başladık. EU ETS ve IMO’nun yeni stratejik çalışmaları konusunda sektörel bilgilendirmeler yaptık. İlk kez ‘’Genç Armatörler Grubunu’’ kurduk. Rekabetçi bir deniz taşımacılığı için Tonaj Vergi Sistemi üzerinde çalıştık. Özellikle gemiadamlarının SGK’ları konusunda çalışmalar yaptık ve konuyu ilgili makamlara arz ettik, aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde dile getirdik. Bu konularda hala gayretlerimiz devam ediyor.

3 önemli rapor hazırladık ve filolarımızı analiz ettik. Bunun dışında daha gündem olan birçok konuya el attık diyebiliriz.

2024 yılında da yeni proje fikirlerimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. 2018-2019 yıllarında kendimize yön verecek üç ana tema seçmiş idik ve hala bu ana tema etrafında ilerleme gayretimiz yer almaktadır. Şu anki Onursal Başkanımız ve o zamanki Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Bedri İnce 2018 yılında çok kapsamlı bir içerik ile yaptığımız ‘’Teknoloji Çalıştayı’’nda şunları söylemiş idi.

“Türk Armatörler Birliği kendisine yön verecek üç ana tema seçmiştir, bunlar rekabet, çevre ve teknolojidir. Biz kısaca bunu ‘ReÇeTe’ olarak adlandırmaktayız. Bu ‘ReÇeTe’ye yazacaklarımız, ekleyeceklerimiz ile nicelik ve niteliklerimizi daha da geliştireceğimizi ve küresel anlamda rekabet gücümüzü daha da artıracağımızı düşünüyor, faaliyetlerimizi buna göre yönlendiriyoruz. Bu üç tema aynı zamanda ihtiyaçlarımızı da ortaya koyan temalardır. Artık reaktif değil, proaktif olmak istiyoruz. Rekabette de, çevrede de, teknolojide de ilerleyip başkalarının öncü teknolojileri ile değil; kendi öncü teknolojilerimizi kullanarak, doğrudan emin olduğumuz kendi verilerimizi kullanarak, sahip olduğumuz ya da olacağımız gemilerdeki verimlilik artıran teknolojileri, çevre ihtiyaçlarından kaynaklanan teknolojileri kendimiz geliştirmek istiyoruz. O yüzden diyorum ki geleceği alabilecek tek şey bugündür.’’


O nedenle bugün ne yaptığımız çok önemli bizim için. Bugünü heba edersek emin olun geleceğimizi heba ediyoruz demektir. Bu çerçevede bugünden gelecek için stratejilerimizi hazırlayıp eylemlerimizi planlamalıyız.

6 sene sonra geldiğimiz yerde bu ReÇeTe ile ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü bu 3 konu hala ve hala yürürlüğünü koruyor ve içeriğinin doldurulması ihtiyacı devam ediyor. Biz burada ReÇeTe’mizin Teknoloji kısmına dijitalleşmeyi de ekledik. Gelinen noktada bu ReÇeTe ile önemli merhaleler kaydettik, ancak kendimizi pozitif eleştirmemiz gereken bir noktayı da gözden kaçırmamamız gerekir. Deniz taşımacılığımızda kendi teknolojilerimizi ve tecrübemizi (know how) geliştirme ve kullanma yolunda henüz çok mesafe kaydedemedik. Ancak 2024 yılından itibaren bu noktada da faaliyetler ve girişimler yapmayı tasarlıyoruz.

Bu sene de bu ReÇeTe’ye ‘’Deniz Taşımacılığında Sürdürülebilirlik’’ ve özellikle küçük tonajlı gemilerimizin niteliklerini geliştirici ‘’NİTELSHIP Projesi’’ gibi 2 büyük projeyi yazmayı tasarlıyoruz. Tabii ki önceki yıllardan gelen girişimlerimizden devam etmekte olan projelerimiz de aynı hızıyla nihayete doğru tarafımızca ilerletilecektir.

Bunun dışında biz denizciler mavi vatanımıza her zaman sahip çıktık ve çıkacağız. Mavi Vatanda sancak varlık göstermek ve onu koruyup kollamak için devletimizin çabaları yadsınamaz. Biz de buna katkı sağlamak üzere bu sene ve bundan sonraki senelerde de; mavi vatana değer katan, onu halkın refahına ve zenginliğine dönüştüren ‘’Mavi Ekonomi’’yi çalışacağız. Çünkü bizler ‘’Mavi Ekonomi’’nin en önemli paydaşıyız. Bu bizler için üzerimize düşen en önemli görev ve sorumluluktur.

Diğer taraftan da 2023 yılında kurmuş olduğumuz ‘’Genç Armatörler Grubumuzun’’ dinamik enerjilerini, teknolojik bakış açılarını sektörümüze yansıtmak ve geliştirmek için çabalayacağız. Biraz önce yukarıda bahsetmiştik ‘’Geleceği alabilecek tek şey bugündür’’. Bizim geleceğimiz de genç armatörlerimizdir. Onların iyi yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanması sektörümüz açısından oldukça önemlidir.

Yine sektör ve üniversitelerimiz arasındaki iş birliklerimizi ve faaliyetlerimizi, her türlü birlikteliği artırarak devam ettirmek istiyoruz.

Ayrıca sizlerden istirhamım katılımcı olmanız ve paylaşıma açık olmanızdır. Birlikten güç doğar. Her şey paylaştıkça çoğalır ve bir değere dönüşür. Bizimle bizim bilmediğimizi, sizin bildiklerinizi, bizimle bizim görmediklerimizi sizin gördüklerinizi, bizimle bizim duymadıklarımızı sizin duyduklarınızı, bizimle bizim hissetmediklerimizi sizin hissettiklerinizi, bizimle bizim düşünemediğimizi ve fakat sizin düşündüklerinizi paylaşmanızı isteriz. Hatalardan ders almak (Lesson to Learn), tekrarlamamak sektörümüzün gelişmesi için çok önemlidir. Bir yakın arkadaşımızın sıkça tekrarladığı gibi, bilginin de zekâtı vardır temasıyla ilerliyoruz. Tüm bunları paylaşarak ve birlikte bir değere dönüştürerek sektörümüze bir katma değer yaratabiliriz. Tüm gayemiz bu yöndedir.

Geçmişteki büyüme zamanlarımıza baktığımızda, yaşça bizden daha büyüklerimizle bu konuları konuştuğumuzda her şeyin birlikte bir şeyler yapıldığında ete kemiğe büründüğü ve bundan da sektörümüzün tamamının fayda sağlamış olduğunu görüyoruz.

Bu çerçevede Türk Deniz Taşımacılığının ulvi hedeflerine ulaşması demek; milletimizin refahına katkı sağlamak demektir, milletimizin ihtiyaçlarını kesintisiz tedarik etmek demektir, devletimizin sürdürülebilir bekası demektir, yine sürdürülebilir bir ticaret demektir.

Gelin Türk Armatörler Birliği’nin ReÇeTe’sini beraber yazalım.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1 Kasım 1937 günü TBMM’nin açılış konuşmasında ifade ettikleri gibi “Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız”.

Tüm üyelerimize, sektörümüze iyi bir yıl temenni eder, emniyetli, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 2024 geçirmenizi dilerim.

Cihan Ergenç
Türk Armatörler Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
ÜYE GİRİŞİ