Mükemmeliyet Merkezi

Mükemmeliyet Merkezinin amacı derneğin faaliyet alanları ile uyumlu olarak Türk Deniz Ticaret filomuzun nitelik ve nicelik açısından gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktadır. Merkezin tek organı İcra Kurulu'dur.

İcra Kurulunun Görevleri;
a) Üye şirketlerin kurumsallaşması için çalışmalar yapmak ve tüm şirketleri ilgilendiren bu alandaki ortak konularda faaliyetler icra etmek;
b) Filomuzdaki gemileri nitelik açısından geliştirmek üzere gemilerde yaşanan eksiklik/aksaklıklar konusunda genel uygulama standartları geliştirmek, bu standartları bültenler ile tavsiye niteliğinde tüm şirket ve gemilere yayınlamak,
c) Tüm sektörün eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek yıllık bazda eğitim programları geliştirmek ve uygulamasını takip etmek,
ç) Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet, organizasyon, seminer ve konferans, kongre, çalıştay, panel vb. faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmesine katkı sağlamak, gerektiğinde raporlar hazırlatarak sektör ile paylaşımda bulunmak,
d) O yılın en iyi gemisini seçmek üzere bu değerlendirmeye katılan gemileri belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendirerek puanlamak ve sonrasında tüm sektör ile paylaşmak,
e) Bilimsel Komitelere talep halinde danışmanlık desteğinde bulunmak,
f) Gerektiğinde çalışma grupları kurmak,
g) Yönetim kurulunca tevdi edilebilecek diğer görevleri yerine getirebilecek faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak.
Etkinlikler ve İlgili Raporlar
10 Kasım 2021

BEKLEME! HAREKETE GEÇ! ……..KARBON AYAK SESLERİ YAKLAŞIYOR……GEMİLERİNİZ HAZIR MI?

29 Mart 2021

ETİK FARKINDALIK: TÜRK DENİZ TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜNÜN ETİK KURALLARI VE ÇALIŞMA İLKELERİ NELER OLMALIDIR?

12 Mart 2021

BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN SERAGAZI EMİSYONU KURALLARI VE YENİ UYGULAMALARIYLA GEMİ İŞLETMECİLİĞİ VE GEMİLER DEĞİŞİMİN EŞİĞİNDE…………ÇOK AZ BİR SÜRE KALDI HAZIR MISINIZ?

7 Aralık 2020

DÜŞÜK SÜLFÜR YAKITIN MAKİNE VE SİSTEMLERİ ÜZERİNDE OLUŞAN SONUÇLARININ YILLIK DEĞERLENDİRMESİ

16 Kasım 2020

TSA WEBİNAR: DEEP DİVE İNTO THE HULL & MACHİNERY CLAİMS

22 Haziran 2020

WEBİNAR 2020 GLOBAL SULPHUR CAP REGULATİON: NEW CHALLENGES, NEW QUESTİONS (Sunumlar)

17 Ocak 2020

GÜNÜMÜZ DENİZ TAŞIMACILIĞINDA MAKİNA HASARLARI, ÇIKARILAN DERSLER VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER (Sunumlar)

30 Ekim 2019

ETKİNLİK 2020 SULPHUR CAP BAĞLAMINDA BEYİN FIRTINASI: Şirket olarak siz nasıl hazırlanıyorsunuz?

ÜYE GİRİŞİ