Tarihçe

 
Osmanlı döneminde XIX.Yüzyıl sonlarında Türk armatörleriİstanbul (Dersaadet) Ticaret Odası’nda temsil edilmekte idi. 1920’li yıllara gelindiğinde o dönemin gazetelerinde Milli Vapurcular Birliği ifadelerine rastlanmaktadır. Özellikle 1926 yılındaki yayınlardan harekete ederek Milli Vapurcular Birliğinin resmi olmayan kuruluş tarihinin bu yıl olabileceği tahmin edilmektedir.Yine o yıllarda herhangi bir özgünarmatörlük örgütü olmadığından Milli Vapurcular Birliğinin İstanbul Ticaret Odası bünyesinde bir meslekkomitesi gibi faaliyet gösterdiği düşünülmektedir.İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1926 - 1927 ve 1928 SeneleriFaaliyet ve Muamelâtına ait Umumi Rapor sayfalarında Türk armatörlerinin teşkilatlanma bilgileri bulunmaktadır.
 
 
Türk Armatörlerinin birlik kurmak yönündeki resmi teşebbüsleriise 1930 yılı Temmuz ayındaşekillenmeye başlamıştır.Ekim 1930’da Milli Vapur İdareleri arasında birlikkurma kararı verilmiş ve bu birliğin yönetim kurulu da5 Ocak 1930 tarihiyle tesis edilmiştir. Böylece Milli Vapurcular Birliği kurulmuştur.Milli Vapurcular Birliği, 1935 yılında daha da örgütlü hale gelmiş ve resmî olarak kayda alınmak üzere Milli Vapurcular Birliği yerine “ Türk Armatörleri Birliği” adını almak üzere Vilayetemüracaat etmişlerdir.Bu nedenle Türk Armatörler Birliğinin ilk nüvesi Milli Vapurcular Birliği olarak kabul edilmektedir.
 
 
Türk Armatörler Birliğinin kuruluşu ise İstanbul Vilayeti tarafından tescil edilmiş olan 10 Ağustos 1939 Perşembegünü Saat 16.00’da Galata’da Kefeli Hüseyin Hanı 10 Numaralı dairede yapılan ilk Umumi Heyet toplantısı ile gerçekleştirilmiş ve Türk Armatörler Birliği resmen bu tarih itibarıyla kurulmuştur. İsmimizdeki Türk kelimesi ise 21 Eylül 1975 tarihli ve 15363 sayılı Resmi Gazete ile unvanımıza ilave edilmiştir.
 
 
Kuruluşundan itibaren birliğimiz İstanbul Galata’da, fakat aşağıda belirtilen yerlerde üyelerine hizmet vermeye devam etmiştir.Hâlihazırda1991 yılında taşınmış olduğumuz Salıpazarı, Dursun Han’daki yerimizde bulunulmaktadır.
 
 

Dernek Merkezlerimiz


1939 Galata Kefeli Hüseyin Hanı No:10

1941 Galata, Kara Mustafa Caddesi No. 52

1943 Galata, Yağkapanı Arap Kayyum Sokak, Kasap Han No.2

1960 Galata, Kozluca Han Kat 1No: 6-7

1973 Gümüşsuyu İnönü Cad. Park Palas K.1

1975 Galata, Ömer Abed Han Kat 4 No. 21 – 22

1991 Salıpazarı, Dursun Han Kat 7 No:23

 
 
Türk Armatörleri Birliği’nin 1939 yılında kuruluşundan itibaren günümüze kadar 20 kişiYönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. İlk Yönetim Kurulu BaşkanıMütercimzâde İsmail Hakkı Denizaşan ve ilk Genel Kurul ÜyesiAbdi Vehbi Dural olmuştur. Halihazırda Sayın Ahmet Bedri İnce başkanlık görevine devam etmektedir.
 

Başkanlarımız

ÜYE GİRİŞİ