Üye Olma Koşulları

Üyelik Koşulları

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıması koşuluyla;

• Gemi maliki olan, işleten veya yöneten,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel kişiler veya Türk Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişiler,
• Donatma iştirakleri veya deniz yolu taşımacılığı yapan özel veya kamu kurum, kuruluş ve temsilcileri derneğe üye olabilirler.


Maliki olunan, işletilen veya yönetilen gemilerin yabancı veya Türk Bayraklı olması üyelik koşulları bakımından önem arz etmez. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğimizin amaç ve ilkelerine tüzüğümüzden ulaşabilirsiniz.

Üyelik Çeşitleri

ÜYE GİRİŞİ