DeğerlerimizTürk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığının küresel boyutta rekabet gücünü arttırmaya ve dünya deniz taşımacılığındaki en etkin ve etkili ülkeler arasında yer almasına katkı sağlar.Türk Armatörler Birliği ortak bir anlayış ile ulusal ve küresel boyutta deniz taşımacılığı strateji ve politikalarının üretilmesine ve uygulama alanı yaratılmasına katkı sağlar.Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Ticaret Filosunun nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesine katkı sağlarTürk Armatörler Birliği tüm bu amaçlar doğrultusunda araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.Türk Armatörler Birliği Türk Deniz Taşımacılığının yapısal en üst kuruluş olarak üyeleri ve sektör adına oluşan görüşleri hükumete, devlete ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası alandaki organizasyonlara ileterek görüş birliği yaratmayı ve sektör sorularına çözümler üretilmesini sağlar.

Değerlerimiz Türk Armatörler Birliği

 
 
ÜYE GİRİŞİ