Danish Shipping Tarafından Yayınlanan Denizcilikte İnsan Hakları İle İlgili Durumların Tespiti ve Dikkat Çeken Konular Kılavuzu

Danish Shipping Tarafından Yayınlanan Denizcilikte İnsan Hakları İle İlgili Durumların Tespiti ve Dikkat Çeken Konular Kılavuzu

Danish Shipping, ticaret ve işveren kuruluşu tarafından "Denizcilikte İnsan Hakları İle İlgili Durumların Tespiti ve Dikkat Çeken Konular Kılavuzu (A Guide to Human Rights Due Dilligence and Salient Human Rights Issues in Shipping)" yayımlanmıştır.

Söz konusu kılavuzda;

- Denizcilik sektöründe çalışanlara yönelik insan haklarının etkisi,
- Olumsuz etkilerin azaltılması veya iyileştirilmesi,
- Sorunların çözülmesi, izleme ve değerlendirme,
- Paydaşlarla İşbirliği,
- Elde edilen bulgulara karşılık eyleme geçme konularına yer verilmiştir.

Danish Shipping tarafından hazırlanan söz konusu kılavuz ele aldığı konular açısından sektörümüze katkı sağlayacak bir dokümandır.

DOSYAYI-INDIR