Sirküler No: 64 / Uğraksız Geçiş Yapan Gemiler

Sirküler No: 64 / Uğraksız Geçiş Yapan Gemiler

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 64 – 13/05/2019

Konu :  Uğraksız Geçiş Yapan Gemiler

 

İlgi: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2019 tarihli ve 94161151-499 sayılı yazısı.

1. Bilindiği üzere Limanlar Yönetmeliği’nin 20. maddesinin “j” bendi 13.06.2018 tarih ve 30450 tarihli Resmi Gazetede Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilerek “uğraksız geçiş niteliğinde olup, sefer talimatı bekleme, arıza sonucu yedek parça ve/veya teknisyen temini, kötü hava koşullarından dolayı sığınma, personel değişimi ve liman başkanlığınca kabul edilen mazeretli hallerde; gemi ve deniz araçları önceden liman başkanlığına veya Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine veyahut kılavuzluk teşkilatına telsizle bilgi vererek demirleme ordinosu almadan liman idari sahasında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyebilirler. Bu bildirimin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve/veya kılavuzluk teşkilatına yapılması halinde bildirimi alan derhal liman başkanlığına bilgi verir. Bu şekilde demirleyen gemi ve deniz araçları, demirleme süresinin 168 saati aşması halinde demirleme ordinosu alırlar” şeklinde düzenlenmiştir.

2. Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ise 13.04.2019 tarih ve 30744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasında “31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 20. maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında liman başkanlığınca belirlenen sahalara demirleyen gemiler, merkezin izin ve gözetiminde, serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilir” denilmektedir.

3. Bu çerçevede bahsi geçen gemilere yönelik işlemlerin Ek’teki ilgi yazıda belirtildiği şekilde yürütülmesi gerekmektedir. EK: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 08.05.2019 tarihli  ve 94161151-499 sayılı İlgi Yazısı

 

Saygılarımızla,

Hüseyin ÇINAR
Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter