Türk Armatörler Birliği Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

Türk Armatörler Birliği Kasım ayı Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

 
Türk Armatörler Birliği'nin son Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Kasım 2019 günü yapıldı.

Toplantıya Türk Deniz Taşımacılığı 2030 Strateji Belgesi adı altında deniz taşımacılığının gelecek 10 yılını belirleyecek olan bir stratejik doküman hazırlanması kararı alındı.

Yine Türk Armatörler Birliği'nin üye genişletme faaliyetleri kapsamında 2020 yılı içinde 50-60 firmanın üye yapılması hedefi uygun görülmüş ve Üye İlişkileri Çalışma Grubuna bu konuda yetki verilmiştir.

Sayın Prof. Dr. Kerim Atamer'in Türk Armatörler Birliği Bilimsel Komiteleri Hukuk ve İstihdam Komitesi Direktörü olması karara bağlandı.

Daha önce Norm Merkezi olarak faaliyet gösteren merkezimizin adının TAB Mükemmeliyet Merkezi olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür. TAB Mükemmeliyet Merkezi 9 kişilik bir icra kurulu ile yürütülmektedir.

Bu toplantıda Ocak 2020'de yürürlüğe girecek Sülfür Regülasyonu ile ilgili olarak izindeki gemi personeline yarım günlük bir eğitim verilmesi de kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu eğitime paralel olarak gemi mühendislerine bir el kitabının dağıtılmasına da karar verilmiştir.

Bunun dışında çalışmalarımıza ilişkin diğer bazı kararların da uygulanmasıyla ilgili görüşler sunulmuştur.

Türk Armatörler Birliği’nin son Yönetim Kurulu Toplantısı 28 Kasım 2019 günü yapıldı.<