Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu İlk Toplantısı Yapıldı

Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu İlk Toplantısı Yapıldı

 
Türk Armatörler Birliği daha önce Norm Kurulu adı altında kurduğu kurul isminde değişikliğe giderek Türk Deniz taşımacılığına önemli katkılar sağlayacak bir Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence-CEO) kurma kararı aldı. Zaman içinde geliştirilecek olan bu merkezin İcra Kurulu başkanlığına ise Yönetim Kurulu üyemiz ve Arkas Denizcilik Başkan Yardımcısı Sayın Ali İbrahim Kontaytekin atandı. 7 kişilik bir icra kurulu ile yönetilecek olan bu merkez;

• Üye şirketlerin kurumsallaşması için çalışmalar yapacak ve tüm şirketleri ilgilendiren bu alandaki ortak konularda faaliyetler icra edecek,

• Filomuzdaki gemileri nitelik açısından geliştirmek üzere gemilerde yaşanan eksiklik/aksaklıklar konusunda genel uygulama standartları geliştirecek, bu standartları bültenler ile tavsiye niteliğinde tüm şirket ve gemilere yayınlayacak,

• Tüm sektörün eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek yıllık bazda eğitim programları geliştirmek ve uygulamasını takip edecek,

• Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet, organizasyon, seminer ve konferans, kongre, çalıştay, panel vb. faaliyetleri düzeneyecek veya düzenlenmesine katkı sağlayacak, gerektiğinde raporlar hazırlatarak sektör ile paylaşımda bulunulacak,

• O yılın en iyi gemisini seçmek üzere bu değerlendirmeye katılan gemileri belirlenmiş kriterler çerçevesinde değerlendirerek puanlamak ve sonrasında tüm sektör ile paylaşacak,

• Bilimsel Komitelere talep halinde danışmanlık desteğinde bulunacak,

• Gerektiğinde çalışma grupları kurulacak,

• Yönetim kurulunca tevdi edilebilecek diğer görevleri yerine getirebilecek faaliyet alanlarında çalışmalar yapılacak

Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Üyeleri;

Cihan Ergenç
TAB Başkan Yardımcısı ve Er Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Selçuk Nas
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

A. Yaşar Canca
TMMOB GEMİMO 2. Başkanı ve İnce Denizcilik Teknik Müdür DPA

Harun Şişmanyazıcı
Ekonomist / TAB Gemi İşletmeciliği Komite Direktörü

Hüseyin Çınar
TAB Genel Sekreteri

Serdar F. Atükeren
ClassNK Yeni İnşa ve İş Geliştirme Müdürü

Sayın Ali İbrahim Kontaytekin başkanlığında toplanan İcra Kurulu 8 Ekim 2019'da yapmış olduğu toplantıda Türk Deniz Taşımacılığına ilişkin hazırlanmış olan çok önemli proje tekliflerini gözden geçirdi ve seçilen projelerin bütçelendirme çalışmalarına karar verildi. Müteakip toplantıda kurul bu projelerin gerçekleşme düzeylerini ele alarak projeler konusunda bir karara varacaktır. TAB Mükemmeliyet Merkezi sektörümüzden gelebilecek tüm proje tekliflerini gözden geçirecektir.