Türk Deniz Taşımacılığı 2030 Strateji Belgesi çalışmalarına başlanması için karar alındı

Türk Deniz Taşımacılığı 2030 Strateji Belgesi çalışmalarına başlanması için karar alındı

 
Türk Deniz Taşımacılığı 2030 Strateji Belgesi çalışmalarına başlanması için karar alındı

Türk Armatörler Birliği’nin 28 Kasım 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Türk Deniz Taşımacılığının gelecek 10 yılını şekillendirecek bir strateji dokümanı hazırlanmasına karar verildi.

Türk Deniz Taşımacılığı 2030 Strateji Belgesi kurulan bir yönlendirme komitesi vasıtasıyla bu çalışmalara bir başlangıç yapacak ve söz konusu çalışma 2020 yılı içinde tamamlanacaktır.

Bu stratejik dokuman;

• Türk deniz taşımacılığının geleceğini şekillendirecek,
• Uluslararası anlamda rekabet gücünü artıracak,
• Yatırım kararlarımıza ve yeni finansman modellerimize ışık tutacak,
• Yeni ekonomik destek modelleri sunacak,
• Gelecek ihtiyaçlarıyla bağlantılı olarak yeni insan gücü yetiştirme programları oluşturacak,
• Teknolojinin dönüşüm ve gelişim gücünü deniz taşımacılığımıza yansıtacak,
• Deniz Taşımacılığıyla alakalı birçok projenin hayata geçirilmesine katkı sunacak,
• Üniversiteler ve sektörü bir araya getirerek bilimsel uygulama alanlarının şekillenmesini sağlayacak,
• Türk Deniz Taşımacılığını dünyaya tanıtacak,
• Ve daha birçok ihtiyacımızı planlı bir uygulama şekline dönüştürecektir.

Bu doküman bir ihtiyaç belirleme, sektörde ortak akıl yaratma, planlama ve eyleme geçme süreçleri ile oluşturulacaktır. Nihai varılmak istenen nokta eylem planları ile bu planları uygulamaya geçirecek iradenin tesisidir.