ARGE, İnovasyon ve Teknik Komite

Teknolojik dönüşüm ve teknolojik gelişim odaklı bir komitedir. Türk deniz taşımacılığının günün şartlarına ve geleceğin tasarımlarına göre teknolojik açıdan gelişimini hedefleyen bilimsel tabanlı bir komitedir.

Bunun dışında sahadaki sorunların komiteye gelmesi de bu komitenin teknik komite işlevini de yerine getirmesinden açısından önemli bulunmaktadır.

Bu komite aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Deniz taşımacılığının sahadan alınan ihtiyaçlarına ve bilimsel arenada gelişen yeniliklere göre teknoloji alanında projeler geliştirmek ve bu projeleri sektöre yansıtmak,

2. Endüstri 4.0 modeli ve teknolojileri üzerinden deniz taşımacılığımızı hem işletmeler ayağında ve hem de gemiler tarafında dijitalleştirmek,

3. Bu alanlarda araştırmalar yaparak raporlar hazırlanıp sektöre sunmakı ve sektörün farkındalık düzeyini artırmak,

4. AB projelerindeki finansal gücün proje çalışmaları aracılığıyla sektörümüze aktarılmasına katkı sağlamak,

5. Ortak alım komiteleri için koordinasyon yapmak,

6. Sektördeki teknik müdürler ile bir teknik komisyon kurup sahada karşılaşılan teknik sorunları ele almak ve çözüm üretmek, iyileştirmek, benchmark toplantıları gerçekleştirmek,
7. Hazırlayacağı veya hazırlatacağı raporlar ile konusunda sektöre yol göstermek ve bu anlamda sektöre katkı sağlamak