Çevre, Güvenlik, ARGE, İnovasyon Komitesi ve Teknik Komite

Teknolojik dönüşüm ve teknolojik gelişim odaklı bir komitedir. Türk deniz taşımacılığının günün şartlarına ve geleceğin tasarımlarına göre teknolojik açıdan gelişimini hedefleyen bilimsel tabanlı bir komitedir.Türk deniz taşımacılığının günün şartlarına ve geleceğin tasarımlarına göre teknolojik açıdan gelişimini hedefleyen bilimsel tabanlı bir komitedir. Yine gemilerden kaynaklanabilecek deniz ve hava kirliliğinin engellenmesi, buna yönelik iyileştirmeler yapılması yaşayan bir dünya ve gelecek nesillerimize bırakacağımız bir dünya için en önemli konularımızdan biridir. Bu nedenle bu komitenin diğer temel oluşturulma sebebi bu katkıyı sağlamaktır.

Bunlarla birlikte uluslararası sularda gemilerimizin güvenliği deniz haydutluğunun devam ettiği sularda, denize yansıyan terör eylemlerinde önem arz etmektedir.

Bunun dışında sahadaki sorunların komiteye gelmesi de bu komitenin teknik komite işlevini de yerine getirmesinden açısından önemli bulunmaktadır.

Bu komite aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Deniz taşımacılığının sahadan alınan ihtiyaçlarına ve bilimsel arenada gelişen yeniliklere göre teknoloji alanında projeler geliştirmek ve bu projeleri sektöre yansıtmak,

2. Endüstri 4.0 modeli ve teknolojileri üzerinden deniz taşımacılığımızı hem işletmeler ayağında ve hem de gemiler tarafında dijitalleştirmek,

3. Bu alanlarda araştırmalar yaparak raporlar hazırlanıp sektöre sunmakı ve sektörün farkındalık düzeyini artırmak,

4. AB projelerindeki finansal gücün proje çalışmaları aracılığıyla sektörümüze aktarılmasına katkı sağlamak,

5. Ortak alım komiteleri için koordinasyon yapmak,

6. Sektördeki teknik müdürler ile bir teknik komisyon kurup sahada karşılaşılan teknik sorunları ele almak ve çözüm üretmek, iyileştirmek, benchmark toplantıları gerçekleştirmek,

7. Hazırlayacağı veya hazırlatacağı raporlar ile konusunda sektöre yol göstermek ve bu anlamda sektöre katkı sağlamak,

8. Özellikle IMO ve AB’nin çevre ile ilgili regülasyonlarına adaptasyon sağlanmasına katkı sağlamak,

9. Çevre konusunda sektörde farkındalık yaratmak,

10. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması için yol haritası hazırlayarak eylem planlarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

11. Denizel çevre konusunda yapılacak araştırmaları desteklemek,

12. Deniz güvenliği konusunda yapılacak araştırma ve analizleri sektör ile paylaşmak ve bu konudaki farkındalık düzeyini canlı tutmak,
ÜYE GİRİŞİ