Türk Armatörler Birliği ve Etik ve İtibar Derneği tarafından düzenlenen Webinar 29 Haziran 2021 Salı saat 13:00-14:30 arasında gerçekleştirilecektir.

Türk Deniz Taşımacılığı sektöründe, toplumsal kültür ve değerlerimizle örtüşen örneklerle etik ve uyum kültürü oluşturmak ve bu kültürün sürdürülebilirliğini sağlamak için çözümler üretmek gayesi ile bir araya gelmiştir.

Çalışmamızın ilk aşamasını sektör farkındalık faaliyetleri kapsamında etik ve uyum eğitimleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede de 2. webinarımızı sizler için, sektörümüz için düzenliyoruz.

WEBİNAR Ana Başlıkları:

• Uluslararası yolsuzlukla mücadele programları ve mevzuatı bakımından uygulamalar
• Mevzuatın geminin bayrağı ve bulunduğu yer bakımından uygulanması
• Gemi personelinde çıkar çatışması ile mücadele ilkeleri ve uygulamaları
• Ofis personelinde çıkar çatışması ile mücadele ilkeleri ve uygulamaları

Konuşmacılar

Asım Barlın: TEİD 5.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Tayfun Zaman: Integrity Partners Danışmanlık
Emre Kotil: Paksoy Avukatlık Bürosu, Kıdemli Avukat
Hüseyin Çınar: Türk Armatörler Birliği Genel Sekreter, Moderatör