Türk Armatörler Birliği Yeni Enerji Verimliliği ve Karbon Emisyonu Düzenlemelerine Yönelik bilgisayar yazılımının ortak bir platformda alımına öncülük edecektir.

ÜYE GİRİŞİ