AB Müktesabatına uyum çerçevesinde ATLAS Projesi Deniz Taşımacılığımız Açısından Oldukça Önem Arz Ediyor.