BASIN BÜLTENİ-2019/1

27 MART 2019

BASIN BÜLTENİ-2019/1

CAPESIZE ENDEKS NEDEN DÜŞÜYOR?

Cape pİyasası son 10 sene içinde yaşanan en kötü zamanı yaşamaktadır. Günlük time charter rateleri 3000/3200 USD seviyelerine kadar düşmüş haldedir. Bunun en büyük nedeni ise Çin’in cevher alımlarında yavaşlama olması ve Brezilya’da meydana gelen kazalar ve afetler nedeni ile buradan cevher cıkışlarının azalmasıdır. Çin’in cevher alımlarındaki azalmanın nedeni de demir çelik üretimindeki neredeyse % 40’lara kadar varan azalma olmuştur.

2019 senesİnde Capesize piyasasının bu şekilde devam etmesi halinde ciddi rakamda Capesize geminin hurdaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. 2019’da Cape piyasasının belki son çeyrekte biraz daha düzeleceği ve günlük time charter ratelerinin 8000/10000 USD seviyelerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni de Çin’in cevher stoklarındaki azalma biraz daha devam ettikten sonra Çin’in tekrar cevher stoklamak için cevher alımlarına hız verecek olmasıdır.

2020’de capesize time charter endeksinin 11000 USD civarı olacağı tahmin edilmektedir. Bunun nedeni de 2019’da hurdaya gidecek cape gemi olması kuvvetle muhtemel olmasına rağmen, 2020’de teslim edilecek herhangi bir cape gemi siparişi olmamasıdır. Yani gemi sayısında doğal ve ekonomık nedenlerle azalma beklenilmekte, ama yerine gelecek yeni inşa siparişleri mevcut olmamaktadır.

Cape gemilerin ekonomik ömürlerinin en fazla 15 sene olması nedeni ile de hurdaya çıkmaları diğer panama/aframax gibi gemilere nazaran daha çabuk olmaktadır. Eğer yeni gemi siparişleri 2021 ve 2022 içinde bugünkü gibi neredeyse sıfır seviyelerınde olursa o zaman cape gemilerde 2021 /2022 den itibaren ciddi bir navlun artışı beklenmelidir.

Capeleri bekleyen en büyük tehlike cevher üretiminde geleneksel Brezilya/G.Afrika/Hindistan/ Avustralya dışında çok daha fazla alternetif cevher yataklarının ortaya çıkması ile birçok ülkenin cevher ihracatçısı haline gelmesi ve bununda cevher taşımada mesafelerı kısaltmak sureti ile Cape gemilerine olan ihtiyacı azaltmaya başlamış olmasıdır. Cape gemilerin bu nedenle sadece Brezilya/Çin ve Avustralya/Çin taşımalarında kullanılma durumunun meydana gelmesi halinde ihtiyaç duyulan capesize adedinde düşüş olacaktır. Bu da cape navlunlarının düşmesine neden olacaktır.

Bu arada Brezilya cevher üreticisi VALE’nin 400.000 mt cevheri bir tek seferde taşıyan gemilerin adedini artırma hedefi Brezilya ve Avustralya’dan kullanılacak Capesize gemi sayısını ciddi oranda azaltacaktır. Bu da Cape navlunlarının düşmesine başka bir neden olacaktır.

Netİce olarak capesize gemilerin istikbali diğer handy /handymax gemilerle kıyaslandığında pek parlak gözükmemektedir.

Türk Armatörler Birliği