AB armatörleri, yakıt tedarikçilerinin deniz taşımacılığını karbonsuzlaştırması hedefleriyle birlikte fon çağrısında bulundu.

AB armatörleri, yakıt tedarikçilerinin deniz taşımacılığını karbonsuzlaştırması hedefleriyle birlikte fon çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu, düşük ve sıfır karbonlu yakıtları deniz taşımacılığı için mevcut hale getirmek için alt hedefler belirleyerek ve Yenilenebilir Enerji Direktifi (Renewable Energy Directive-RED) kapsamında denizcilik sektöründe kullanılan yenilenebilir yakıtların çarpanını artırarak yakıt tedarikçilerini yönlendirmelidir. “FuelEU Maritime” önerisi kapsamında, yakıt tedarikçileri yerine gemiler için bir gereklilik olarak bir yakıt standardı, emisyon azaltımlarını sağlayamama riskini taşıyacak ve uygulanması zor olacaktır. Pazara Dayalı Tedbir (MBM) getirilirse, bir fon ile bu yakıtların yaygınlaştırılmasını desteklemek için gelirlere yatırım yapabilir.

Yakıt konusunda küresel bir yaklaşım, AB politikalarının temel taşı olmalıdır. Eğer bu önlemler bölgesel bir önlem olarak ele alınırsa bu durum IMO düzeyinde uluslararası müzakerelerin etkisizleştirme riskini doğurabilecektir. Deniz taşımacılığı sektörünün tamamen karbonsuzlaştırmaya bağlı olduğu başarı öncelikle sıfır veya düşük emisyonlu, güvenli ve yaygın olarak bulunabilen, henüz mevcut olmayan alternatif yakıtların kullanılmasına bağlıdır. ECSA, herhangi bir AB önlemi getirilecekse iki yönlü bir yaklaşımı savunmaktadır:

1- Bir MBM altında bir fon oluşturmak ve gelirleri Ar-Ge projelerini finanse etmek ve yeni ve geleneksel yakıtlar arasındaki fiyat farkını kapatmak için kullanmak; Aynı zamanda,

2-RED kapsamında düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar için alt hedefler ve daha yüksek bir çarpan getirerek, düşük ve sıfır karbonlu yakıtların belirli bir yüzdesini dahil etmeleri için yakıt tedarikçilerini teşvik etmek ve zorunlu kılmak.

“Düşük karbonlu ve sıfır karbonlu yakıtların piyasaya arz edilmesi için akaryakıt tedarikçilerine doğru teşvik ve gerekliliklerin sunulması, sektörün dekarbonizasyonunun ön şartıdır. Tüm yeni yakıtların yaygınlaştırılmasında olduğu gibi, tavuk-yumurta ikilemi de ancak yakıt tedarikçileri için uygun şartların getirilmesiyle çözülebilir. MBM kapsamındaki bir fon, bu yakıtların alımını destekleyebilir, “demektedir ECSA Genel Sekreteri Martin Dorsman.

EU MBM kapsamındaki bir fon aynı zamanda sektör için mali yükü en aza indirecek ve tüm gelirlerin enerji geçişine yatırılmasını sağlayacaktır.

Martin Dorsman şu şekilde devam etmiştir.

“Bir yakıt standardı, yalnızca yakıt kullanıcıları olan gemilere değil, yakıt tedarikçilerine yönelik olmalıdır. Bu özellikle Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşan FuelEU Maritime önerisi kapsamında dikkate alınmalıdır. FuelEU Maritime’ın gemiler için bir gereklilik olarak bir yakıt standardı ortaya koyması durumunda, böyle bir önlemin yakıt tedarik piyasasını ciddi şekilde bozacağı ve uygulanmasının zor olacağı konusunda oldukça endişeliyiz. Daha da önemlisi, bu ister teknik (rüzgar itme yardımı, ısı geri kazanım sistemi, gövde ve pervane optimizasyonu vb.), ister operasyonel (rota optimizasyonu, yavaş buharlama vb.) olsun, enerji verimliliği iyileştirmelerini teşvik etmekte başarısız olacaktır. “

Bu değerlendirme ECSA’nın Avrupa Deniz Taşımacılığı Sektörü olarak EU ETS’nin ve Yenilenebilir Enerji Direktifinin revizyonu hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktadır.

 

Daha fazla bilgi için;

ECSA's framework conditions
Presentation of ECSA's framework conditions
ECSECSA's submission to RED consultation

15.02.2021