Beyan edilen yakıt ile gerçek değer arasında bir fark tespit edildiğinde gemiye satılamaz şerhi konuluyor…

Beyan edilen yakıt ile gerçek değer arasında bir fark tespit edildiğinde gemiye satılamaz şerhi konuluyor…

Bilgi Giriş Tarihi 08.11.2017

Beyan edilen yakıt ile gerçek değer arasında bir fark tespit edildiğinde gemiye satılamaz şerhi konuluyor…

Bu case’de bir limanda beyan edilen yakıt ile gerçek değer arasında 17 tonluk bir fark tespit edilmiştir. Bu konuyla birlikte malın yüklenmesine müsaade edilmiş ve aynı zamanda ceza da gönderilmiştir. Cezası 45-50 bin lira civarında kesilmiş, yüzde 25 üstü peşin ödemeyle beraber 35-40 bin dolar civarında ceza ödenmiştir. Bu olayı yaşayan geminin 13.000 tonluk iyi ve bakımlı bir gemi olduğu, 35 milyon dolar değer gördüğü belirtilmekle birlikte, bu olaydan sonra gemiye 5 yıl satın alınamaz kaydı konulduğu ifade edilmektedir. Armatör şu anda gemi üzerinde hiçbir tahakkukta bulunamamaktadır. Bu satın alınamaz kaydı için 4 kez itirazda bulunulduğu, ancak mahkemelerden reddedildiği de belirtmiştir. En son duruşmaya armatörün kendisi giderek durumu mahkemede açıklamış, bu olayın transit aktarırken değil, gümrükçünün gemi üzerinde olduğu ve armatörün gemiye alınmadığı bir zaman içinde gerçekleştiği, ayrıca bunun rıhtımdaki bir beyan farklılığı olduğu belirtilmiştir. Bütün bu maddi kayıpların yanında armatör olay neticesinde manevi kayıplar yaşadığını da ifade etmektedir.