Charter partilerin bazılarında deviasyon diye bir madde konulmaktadır