Corona Virüs Salgını Çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deniz taşımacılığımıza yönelik Alınan Tedbirler

Corona Virüs Salgını Çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca deniz taşımacılığımıza yönelik Alınan Tedbirler

-Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgililerinin Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden liman sahasına girmeden en az 24 (yirmidört) saat önce yapmaları gereken bildirimlerin 48 (kırksekiz) saat önce şeklinde gerçekleştirilmesi,

-Bu bildirimler ve sağlık bildirimleri esas alınarak gelen gemi ve deniz araçlarıyla ilgili risk değerlendirmelerinin yapılması, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmeden personelinizce gemi ve deniz aracı ile temas edilmemesi,

-Gemi geliş bildiriminde yer alan son 10 liman bilgisi kullanılarak, geminin son 14 gün içinde uğrak yaptığı limanların tespit edilmesi, bu limanların Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulunca duyurulan riskli ülkeler içinde yer alması veya bu ülke vatandaşlarının veya bu ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının son 14 günde gemiye katılmış olmaları durumunda, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak işlemlerin yürütülmesi, -Denetim amacıyla Türk ve yabancı bayraklı gemilere çıkan tüm personelin, tedarik edilen kişisel koruyucu ekipmanlarını denetim sürecinde kullanmalarının sağlanması,

-Türk Bayraklı gemilere aylık ve 3 (üç) aylık periyotlarda uygulanan önsörvey denetimlerinin 2 (iki) ay ve 4 (dört) aylık periyotlarla uygulanması, geminin son 14 (ondört) gün içinde riskli ülkelere uğraması veya bu ülke vatandaşlarının veya bu ülkelerde bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının son 14 (ondört) günde gemiye katılmış olmaları durumunda geminin önsörvey periyodunun 6 (altı) aya kadar uzatılması,

-Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetim oranının yazımız tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonrasına kadar %15 olarak uygulanması,

-Gemilerin Liman Tek Pencere sistemi üzerinden yapılan kıyı tesisleri ve tersanelere giriş-çıkış işlemlerinde acenteleri tarafından beyan edilen belge/sertifikaların Liman Başkanlıklarınca arşivlenmesine gerek bulunmayıp bahse konu evrakın acente ofislerinde saklanması ve denetim ve/veya kontrol gerektiğinde talep edilmesi halinde sunulması, acente personeli ile asgari irtibat için İdari tedbirler alınması,

-Liman başkanlığı idari sorumluluk sahasında bulunan kıyı tesisleri ve tersanelerin Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık bünyesinde oluşturulan Korona Virüs Bilim Kurulunca duyurulan tedbirlerin uygulanması kapsamında uyarılması,

-Süreç boyunca, Sağlık Bakanlığı ile Korona Virüs Bilim Kurulunca yayımlanacak tavsiye kararlarının takip edilmesi, konunun önemine binaen hassasiyet gösterilmesi ve liman başkanlıklarınca gerçekleştirilen iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde titiz ve dikkatli bir uygulama içerisinde olunarak gerekli tüm tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.

13.3.2020 tarihinde ilgili Bakanlarla yapılan toplantı neticesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakam Sn. Mehmet Cahit TURHAN tarafından kamuoyu ile paylaşılan tedbirler ile alınmasında zaruret görülen
diğer ilave tedbirler duurumuzda sıralanmıştır.