COVID-19 pandemisi sürecinde gemi atıklarının yönetiminin sağlanmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik

COVID-19 pandemisi sürecinde gemi atıklarının yönetiminin sağlanmasına ilişkin esaslarda yapılan değişiklik

Pandemi sürecinde, virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi gibi kaydedilen olumlu gelişmeler ışığında kontrollü normalleşme aşamasına geçildiği ve bu kapsamda Bakanlığın 2020/14 sayılı Genelgesi’nin yürürlükten kaldırılmış, yerine 08.07.2020 tarihli ve 2020/19 sayılı “Gemilerden Atık Alım Faaliyetleri” konulu Genelgenin yürürlüğe girmiştir.

2020/19 sayılı bahse konu Genelge kapsamında, “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca gemilerden atık alınması iş ve işlemlerinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve ilgili kurum ve kuruşların açıkladığı tedbirler ve hijyen şartları dahilinde serbest pratika düzenlenmesi şartı aranmaksızın gerçekleştirilecek, gemilerden kaynaklanan maske ve eldiven atıkları ise 2020/12 sayılı “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge” çerçevesinde teslim edilecektir.

2020/19 Nolu Genelgeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.