Türk Armatörler Birliği Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri ve Finans Komitesi İlk Toplantısını Yaptı.