Dördüncü IMO GHG Çalışması Raporu

Dördüncü IMO GHG Çalışması Raporu

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (Marine Environment Protection Committee – MEPC) 74. Dönem toplantısında 4. IMO Sera Gazı (Green House Gas – GHG) Çalışması başlatılmıştır. Çalışma raporunun son hali IMO tarafından 29 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmıştır.

Çalışmada, 2018 yılında benimsenen Başlangıç Sera Gazı Stratejisi tarafından belirlenen sera gazı azaltma hedeflerinin konusu olan uluslararası denizcilik sektörüne (yurt içi deniz taşımacılığı yerine) atfedilen toplam denizcilik emisyonlarının oranını hesaplamak için önceki çalışmaya göre farklı bir metodoloji kullanılmaktadır. Çalışma, uluslararası emisyonları farklı ülkelerdeki iki liman arasındaki bir seferde meydana gelenler olarak tanımlayan sefer temelli tahsis kullanmakta olup alternatif “gemi temelli” tahsis ise, Üçüncü Sera Gazı Çalışması’na (2014) göre emisyonları gemi türlerine göre tanımlamaktadır.

Bu yeni metodoloji kullanılarak 2008-2012 yılları için uluslararası denizcilik kaynaklı sera gazı emisyonları envanteri hesaplanmamıştır. Çalışmanın çoğu, Sera Gazı Başlangıç Stratejisi’nde kararlaştırılan hedefler için IMO tarafından belirlenen temel yıl olan 2008 yılına kıyasla 2018 yılındaki durumundan ziyade 2012 ve 2018 yılları arasındaki gelişmelere odaklanmaktadır.  Sonuç olarak Çalışma, emisyonların 2008 yılında olduğundan önemli ölçüde daha düşük kaldığı yerine 2012 yılından şimdiye kadar nasıl arttığını vurgulamaktadır. Yani bardağın boş kısmına dikkat çekmektedir.

Daha önce uluslararası olarak kabul edilen, iki uğrak liman arasındaki uluslararası sefer sırasında gemilerden kaynaklanan emisyonlar artık Paris Anlaşması dahilindeki ulusal GHG azaltma taahhütleri kapsamında yer aldığı için, uluslararası emisyonları belirleyen yeni yöntem özellikle uzun kıyı şeridine sahip olan bazı hükümetler için tartışmalı konuma gelmiştir.

Bu yeni metodolojinin etkisi, uluslararası denizcilik sektörünün sorumlu tutulduğu toplam sera gazı emisyonu tahminlerini azaltmak olsa da, uluslararası denizciliğe yansıtılacak azalma yüzdelerinin bir kısmı artık “yurt içi deniz taşımacılığı” sektörüne atfedilmektedir. 2018 yılında denizcilik sektöründen kaynaklanan toplam emisyonların 2008 yılından yaklaşık %7 daha düşük olduğu, uluslararası emisyonların ise %5’ten daha az olduğu tahmin edilmektedir.

DTO’nun serbest çevirisine ve ICS’in orijinal raporuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

12.11.2020