Gemi Kaptanlarının charter partiler ve operasyon konusunda eğitilmesi gerekiyor

Gemi Kaptanlarının charter partiler ve operasyon konusunda eğitilmesi gerekiyor

Bilgi Giriş Tarihi 08.11.2017

Gemi Kaptanlarının charter partiler ve operasyon konusunda eğitilmesi gerekiyor

Gemi kaptanlarının eğitimine gerekli özen gösterilmemektedir. Bu çok önemli bir konudur. Tabi ofis ile gemi kaptanı arasındaki ilişki de çok önemlidir. Kaptana hatalarını söyleme konusunda çekinilmemesi gerekir. Bunun için birçok firmanın kaptanlara ilişkin hazırladığı rehberler bulunmaktadır. Bu hatalardan örnek vermek gerekirse, kaptana maksimum-minimum yük miktarı yazıp verildiği halde, taşıtan yüküm bu kadar dediği için gemisini 1500 ton eksik yük ile kaldırmıştır.  Buna karşılık beyan edilen yükten daha az yükü olduğunu gösteren herhangi bir belge de alınmamıştır.  Bu durumda kiracıya claim etme hakkı doğmaktadır.

Diğer bir husus ise ofisin charter parti detayları konusunda kaptanı bilgilendirme konusudur. Kaptana charter parti ile ilgili sadece birkaç madde bildirmek, detaylar konusunda bildirimde bulunmamak kaptanı hataya açık hale getirir. Sadece bildirmek de yeterli değil aynı zamanda hangi konulara dikkat etmesi gerektiği konusunda da aydınlatma yapılması, maddelere ilişkin ilave notların düşülmesi gereklidir.  Hangi bağlantı olursa olsun detayların yazılması her zaman hataları engelleyici rol üstlenir.

Kaptanları eğitmek yanında operasyon ve kiralamada yetişen kişilerin eğitimi de çok önemlidir.  Tüm personel okullardan çok donanımlı teorik bilgilerle gelmekte, ancak tecrübelerle gelişmektedir. O yüzden bu tecrübelerin şirketlerde aktarılması bu eğitimin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Şirketler kiralama ve operasyon konusunda personelini yetiştirirken farklı yöntemler uygulayabiliyorlar. Örneğin renklendirme bunlardan birisidir. Özellikle charter partilerde kırmızı yerler denilen yerler vardır. Peki nedir bunlar? Türk Kanunlarının ve/veya Denizcilik Kanunlarının yapma dediği şeyler, bunlar hiçbir zaman yapılmayacak şeyler. İkincisi sarı, yani yapılmaması gereken ama mecbur kalınırsa yapılabilecek şeyler. Daha sonra gri ve yeşil. Gri ise tartışılabilecek konular, yeşil ise kabul edilecek şeyler.